Salvador Alemany, Abertis: El govern a l'ombra de CiU


Abertis és un suport fonamental publicitari de l'AVUI de CiU, així com Gallina Blanca, dels Carulla-Agrolimen, ho és de l'ARA, diari participat per la oligàrquica família imputada als jutjats per frau fiscal. Tot raonable quan es recorda que el primer que va fer en Mas va ser oferir a l'amo d'Abertis -Salvador Alemany- la conselleria d'Economia del seu projectat govern dels millors bons negocis amb diners públics, com ja feia quan Mas era conseller d'economia -seva- del mestre Pujol.

I, quan ja tot just Mas arribà a la poltrona desitjada i programada com a millor inversió anys enrera de CiU -o l'Unió de Caixes, la primera signatura de l'hereu -donada l'incompetència e ineptitut del "natural" ocellet Oriol- va ser la pujada del 4% en totes les autopistes de qui el financia, i no pas el rescat d'unes autopistes amortitzades mil vegades pel franquisme més ranci i feixista que governà i governa Catalunya des de la Diagonal i Sarrià, des del cuartell del Bruc i el Palau de Pedralbes.

Un retall de Sírius.cat:
"Després de la investigació policial, es conclou que la Fundació Catalunya i Territori –creada el 1998– ha estat usada com un instrument per a interessos particulars, i no pas per als fins d'interès general per als quals va ser creada (la promoció de la cultura catalana). Als investigadors, els sobta que la fundació rebés 2,5 milions d'euros de donacions entre els anys 2005 i 2007 de grans empreses com ara el BBVA o les fundacions de «la Caixa» i d'Abertis, mentre que no s'ha aportat cap documentació de les activitats culturals efectuades amb aquestes donacions".

El mateix cercle que, des de La Caixa amb Criteria i Abertis, allà on conflueixen el Real Madrid de Florentino Pérez i la Gran Catalunya del Cas Palau, defrauda l'hisenda pública, acomiada als treballadors recolzant als deslocalitzadors de capitals, i retalla els serveis bàsics condemnant milions de persones -i altre generació de derrotats per l'incompetència i deficiència educativa- a l'exclusió social, presó inclosa quan calgui o protestin.

Són la famosa i temuda democracia cristiana.


Salvador Alemany com a nou president del Grup Abertis Infraestructuras, SA

L'11 de maig de 2009 el Consell d’Administració d’Abertis Infraestructuras, SA, nomenà Salvador Alemany com a nou president del Grup. Isidre Fainé, que havia ocupat la presidència fins ara, continuà al Consell d’Administració en qualitat de Vicepresident, juntament amb els també vicepresidents Florentino Pérez, Carmen Godia i Pablo Vallbona. En 10 anys al capdavant de la presidència d’Abertis, Isidre Fainé encapçalà la transformació del Grup en un dels líders mundials en l’àmbit de la gestió de les infraestructures.

El Consell ha decidit així mateix que el nou President conservi les facultats delegades que al seu moment van ser-li atribuïdes com a Conseller Delegat.

Durant aquests 10 anys al capdavant de la presidència d’abertis, Isidre Fainé ha encapçalat, amb Salvador Alemany com a Conseller Delegat, un procés de transformació que es pot qualificar d’històric per la seva magnitud i pels resultats obtinguts.

De l’Acesa del 1999 a un dels líders mundials en gestió d’infraestructures el 2009

En aquest període el Grup ha evolucionat des dels seus orígens com a concessionària d’autopistes que operava en un únic mercat, Espanya, fins al que és la seva configuració actual com un Grup de gestió d’infraestructures per a la mobilitat, el transport i les telecomunicacions que opera en cinc sectors d’activitat (autopistes, telecomunicacions, aeroports, aparcaments i parcs logístics), a 17 països d’Europa, Àfrica i Amèrica.

En aquests 10 anys abertis ha multiplicat per 8 el seu volum de negoci, que en un 50% es genera fora d’Espanya, i que ha passat dels 470 milions d’euros el 1999 als 3.679 milions el 2008. El valor dels actius del Grup s’ha multiplicat per 7, des dels 3.192 milions d’euros fins als 22.221 milions el 2008. En termes de resultat net, s’han multiplicat per 4 fins a assolir els 618 milions d’euros el 2008. Dels 1.970 empleats que al començament d’aquesta etapa integraven el Grup, abertis ha passat als 12.000 actuals.

El benefici net d'Abertis creix un 6,1% el 2010, fins als 662 milions d'euros

La positiva evolució dels trànsits en la xarxa d'autopistes fora d'Espanya, la capacitat de generació de caixa, el control de les despeses d'explotació, els costos financers continguts i el bon comportament de l'aportació del sector satèl.lits constitueixen les claus de l'exercici 2010 .

- Ingressos d'explotació: 4.106.000 d'euros (+5,2%).
- Ebitda: 2.494 milions d'euros (+5,9%).
- Cash-flow: 1.616 milions d'euros (+7,6%).
- Resultat net: 662 milions d'euros (+6,1%).
- Inversions: 757 milions d'euros.

El 50% dels ingressos i el 47% de l'Ebitda es generen fora d'Espanya. Un 75% dels ingressos procedeix del negoci d'autopistes, i el 25% restant es reparteix entre les activitats d'infraestructures de telecomunicacions (13%), aeroports (7%), aparcaments (4%) i parcs logístics (1%) que mantenen el seu pes en el Grup.

Es manté el fort ritme de generació de caixa: el cash flow abans d'inversions i dividends creix un 7,6% fins als 1.616 milions d'euros.

L'estructura financera de la companyia manté la seva solidesa en 2010. El 94% del deute del Grup és a llarg termini (un 93% el 2009) i un 84% a tipus fix o fixat per cobertures. El cost mitjà és del 4,5% i el venciment mitjà és de 6,6 anys. Fitch va confirmar el rating del deute a llarg termini d'abertis a 'A-' amb perspectiva estable i manté la qualificació del deute a curt termini en 'F2'.

Els resultats del 2010 no inclouen l'impacte per la venda de la participació del 6,68% d'Atlantia, realitzada el 14 de gener per 626 milions d'euros, amb una plusvàlua de 151 milions.

Acords del Consell d'Administració d'abertis:
Proposarà a la Junta, a més de l'ampliació de capital alliberada, un dividend complementari de 2010 de 0,30 euros bruts per acció que, sumat al dividend a compte repartit el passat mes d'octubre, representa un dividend total per al'exercici de 2010 de 0,60 euros bruts per acció. L'import total màxim destinat al pagament de dividend puja en l'exercici de 2010-443.400.000 d'euros (xifra que suposa un increment del 5% respecte a 2009).

En el negoci d'autopistes, els ingressos d'explotació van arribar als 3.078.000 euros (+6%)

El trànsit en el conjunt de la xarxa d'autopistes del Grup va seguir moderant el seu descens fins a tancar 2010 pràcticament pla respecte a l'any anterior (-0,4%).

El trànsit a les autopistes de la xarxa de Sanef a França va créixer a un ritme del 1,3%, amb una major incidència en la millora del trànsit de vehicles pesants (+5%). Descomptant l'impacte negatiu i ja superat de la vaga que es va dur a terme en dos dies del mes de juny, el creixement se situaria en el 1,7%. La resta de concessionàries internacionals d'abertis (Xile, Argentina i Puerto Rico) van créixer a un ritme del 5,5%.

A Espanya, el trànsit a la xarxa d'autopistes va seguir moderant el seu descens, tancant l'exercici en un -4%, a distància de la caiguda del 7,4% de 2009.

Abertis telecom obté uns ingressos d'explotació de 552 milions d'euros (+2%). L'impacte de l'apagada analògica s'ha vist compensat per l'increment de l'activitat en televisió digital, en radiocomunicacions, així com per la comercialització del satèl.lit Amazonas II d'Hispasat i els majors ingressos per les extensions de TDT.

Segueix l'evolució positiva del sector de satèl.lits. L'aportació per posada en equivalència d'Eutelsat el 2010 és de 83 milions d'euros (+31%), mentre que la d'Hispasat, que consolida de forma proporcional, és de 28 milions d'euros. El negoci de satèl.lits aporta un saldo positiu net de 65 milions d'euros (descomptades les despeses financeres de les adquisicions) al resultat consolidat d'Abertis.

Els ingressos d'explotació d'abertis airports van arribar als 277 milions (+5%). La menor activitat en els aeroports de tbi, principalment en els del Regne Unit -que es reflecteix en un descens del 4,7% en el nombre de passatgers- es veu compensada per un increment de l'ingrés per passatger del 7,9%, una major aportació dels aeroports de DCA i una favorable evolució dels tipus de canvi.

saba, el negoci d'aparcaments d'abertis, va aconseguir el 2010 uns ingressos d'explotació de 154 milions d'euros (+3%), amb 56,2 milions d'vehicles en rotació.

El negoci de parcs logístics finalitzar 2010 amb uns ingressos de 35 milions d'euros (+17,7%), i un increment del 4,5% de la superfície construïda (fins 534.407 metres quadrats). El nivell d'ocupació mitjana de naus i oficines va aconseguir el 2010 el 65,6%.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Las más caras máscaras de Mas, de rebajas

La Solución Final: ¿Verdes o nazis?

Opus, Pujol, Molins López-Rodó, Millet...

Millet 1972: Pujol, Banca y Renta Catalana, BCI...

Kázaros y cátaros: La historia oculta por las tres religiones del libro

Glosario de los dioses latinos: Faba-Mysteriarches

Las cristianas mentiras sobre la rebelión de los moriscos de las Alpujarras

La pasión, muerte y renacimiento de Attis

Glosario de los Dioses Latinos y otros contemporáneos: Abelio-Buzyges

Halloween, no. "Hello Gwyns", sí: El origen celta de la fiesta del "Fin del Verano"