ICV-EUIA AL PLE MUNICIPAL DE 23N.


SISCU SÁNCHEZ, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA

AL PLE MUNICIPAL DE 23 DE NOVEMBRE DE 2009
Bona tarda a tothom, seré breu perquè el temps assignat al nostre grup el repartirem entre el meu company Angel Pla i jo mateix.

Per tant, només vull apuntar tres breus reflexions:

Primer, aquest ple ha estat convocat pels partits de l’oposició per fer un debat públic, el primer des de l’esclat del cas Pretoria, i demanar explicacions al govern municipal del que s’ha fet i del que s’està fent. I que en aquest debat hi tinguin veu les entitats de la nostra ciutat, que mereixen ser escoltades. 

Segona qüestió, el problema que tenim al davant és el més greu del període democràtic de Santa Coloma. Dit d’una altre manera: No es pot canviar el passat però entre tots podem construir un nou futur. Aquest ha de ser l’objectiu comú dels que estem asseguts aquí, de les entitats que parlaran avui i de la resta de la ciutadania. Volem un ajuntament amb parets de vidre on tot sigui visible, amb portes obertes on tothom hi tingui cabuda i definir entre totes i tots, la Santa Coloma que volem. Això s’ha de fer amb diàleg, compromís, transparència i participació.

En aquest sentit en el ple d’elecció d’alcaldessa el nostre grup ICV-EUiA va proposar un pacte polític i ciutadà per la transparència i la participació amb un decàleg de propostes que anaven des de fer una auditoria a tot l’ajuntament fins a la creació de la comissió informativa ciutadana, passant per ampliar els controls en matèria de contractació o millorant la participació ciutadana real i efectiva en els consells de barri o de ciutat. 

Tercera i darrera qüestió: No es pot actuar com si res no hagués passat, el que ha passat és greu i, per tant, la resposta política i ciutadana ha de ser contundent. No serveix solament un canvi de lideratge obligat per les circumstàncies sinó que Sta. Coloma necessita un canvi de les maneres de fer i el model urbanístic. És l’hora d’un gir de 180 graus i rellevar als que no han sabut aturar una dinàmica que ens ha portat fins on estem. És l’hora de les responsabilitats polítiques. Gràcies.

INTERVENCIÓ ANGEL PLA RECHE DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA

Ha passat gairebé  un mes d’ençà la intervenció judicial i les detencions del Cas Pretòria, un mes després la ciutadania, les entitats en el sentit més ample de la paraula, poden fer sentir la seva veu davant dels càrrecs electes d’aquest consistori, ja era hora.

La trama de corrupció  del Cas Pretoria, investigada pel Jutge Garzon, no hagués estat possible sense una democràcia de “baixa intensitat”, on els controls democràtics eren cada cop més febles, quan es negava la informació als demés grups municipals, els Consells de Ciutat s’havien convertit en un aparador més per l’Alcalde i on es defugia del debat real, no escoltant les entitats, amb un continuat rebuig i menyspreu cap a les al·legacions i les propostes, que entitats com la Plataforma de la Serra de Marina  feien, i on la manca de transparència feia que aquest Ajuntament fos dels primers en el ranking del obscurantisme.

Com  va comentar una regidora del Grup Municipal del PSC, Bartomeu Muñoz era el líder d’aquesta proposta, desenvolupant un model urbanístic agressiu als barris, mitjançant projectes faraònics fets més a mida de prestigiosos arquitectes que per a una utilitat funcionals dels veïns i veïnes. Aquest lideratge que en el període 2001-2009 s’ha caracteritzat per un model prepotent,  d’imposició i autoritari, que veu de les fonts del maquiavelisme: “El príncep entre ser odiat i temut, és millor que sigui temut”.

Davant d’una ciutat a prop d’una aturada cardíaca, per la crisi econòmica, era imprescindible prioritzar l’acció política per incrementar i organitzar els serveis socials i els recursos socials, molts ciutadans/es pateixen el fet que el Banc d’Aliments no disposés  de menjar, i encara està pendent la creació d’un menjador social –una carència que la ciutat pateix des de fa molts anys-;  on es necessari desenvolupar pulmons verds, regenerar la identitat ciutadana i cultural, construir escoles i escoles bressol, una mancança que a corre cuita han tingut que redreçar. Els volem recordar que millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes es també construir democràcia. Però el PSC ha preferit que el “totxo” esdevingués la unitat econòmica de la ciutat, ofegant barris com Safarejos o Singuerlín amb projectes urbanístics desmesurats o el intent de construir a la zona verda de La Bastida.

Nosaltres no som partidaris del totum revolutum, no tothom és igual, i tampoc de la política espectacle. El silenci del govern municipal en aquestes darreres quatre setmanes i la lentitud en la pressa de decisions, van ser alguns dels motius que ens van dur a ICV-EUiA a NO VOTAR en la seva elecció com Alcaldessa, aquesta és la formula que ateses les opcions de vot era la més contundent per expressar el nostre rebuig.

Considerem que ara és temps per a la ciutadania, d’aprofundir en la democràcia, com deia el pedagog brasiler Paulo Freire, són necessàries estructures democratitzants i no estructures inhibidores de la presència participativa de la societat civil, volem més democràcia participativa.

Però per construir democràcia reclamem de mitjans de comunicació plurals i obertura d’aquests a les diverses opinions i propostes ciutadanes, necessitem Informació i periodisme, i no pas publicitat i propagandisme. Sra. Alcaldessa una vegada més el darrer Ajuntament Informa no apareixen les opinions dels Grups Municipals de la oposició, ni la notícia de la concentració a la plaça de la Vila, ni tan sols la convocatòria d’aquest Ple extraordinari, esperem canvis.

Després de gairebé  un mes de la intervenció judicial en l’Ajuntament, continuem sense tenir resposta a diverses preguntes que ha fet els Grup Municipal d’ICV-EUiA, i que més enllà del secret de sumari, considerem que cal donar a les ciutadanes i ciutadans de Santa Coloma:

    * Quina es la situació  dels projectes ja iniciats? Hi ha obres aturades?
    * Donaran absoluta transparència e informació sobre la relació amb l’Ajuntament de les empreses citades a l’auto judicial?
    * Aturaran els processos del ARE de Safaretjos i del PERI de Singuerlin? Es replantejaran el tema de les pistes d’atletisme? Tal i com els hem vingut demanant des del primer moment.
    * Quan pensen presentar el Pressupost Municipal? La ciutat necessita de respostes socials i pressupostàries.
    * Davant de les darreres noticies aparegudes pel que fa a l’edifici de la Torre Sònia,  actuaran de forma prioritària i urgent perquè aquestes famílies que tant han patit puguin entrar a viure als seus habitatges?.
    * Nosaltres ja vam advertir, en aquesta mateixa sala de la situació delicada de l’empresa Gramepark en l’aprovació dels pressupostos. Demanem, amb les dades de l’auditoria que s’està fent, que es prenguin les mesures necessàries per tal de sanejar aquesta empresa municipal, depurant les responsabilitats que corresponguin
    * Santa Coloma esta esperant que Can Zam, sigui un Parc urbá, verd i frondós. Donará prioritat a aquesta actuació?
    * Volem que es convoqui el Consell General de Ciutat per tal d’explicar a les entitats convocades l’abast del que està passant a l’Ajuntament..
    * Cal que es garanteixi la construcció de projectes con el del Mercat del Fondo (imprescindible per al barri), les escoles bressol que ja havien d’estar construides i en les que portem un considerable retardament o que l’antiga escola Miguel Hernández sigui ja d’un cop la residencia de Gent gran que la ciutat necessita.

Sra. Alcaldessa, ha començat a fer canvis, no voldríem pensar que ha optat pel que  en termes lampedusians es pot definir com canviar-ho tot per que no canviï res. Pensa dur una línia continuista o pensa aplicar-hi un model de Governança, des de la participació que estableixi vincles entre la institució i la ciutadania?

Davant de situacions excepcionals, calen mesures excepcionals. Cal refermar la democràcia amb signes inequívocs, possiblement el Govern de l’Estat hauria d’haver considerat la dissolució del Consistori i la convocatòria d’eleccions anticipades.

Fa menys d’una setmana en la pressa de possessió de l’Alcaldessa, aquesta sala estava ocupada per moltes persones que poc tenien a veure amb aquesta ciutat. No entenem la democràcia com unes portes tancades i una llibertat vigilada. Alcaldessa, és cert que la Policia Local està identificant les persones que eren a la plaça de la Vila? Considera que aquesta és una actitud democràtica? 
Considerem necessàries les explicacions i l’assumpció de les responsabilitats politiques pertinents, si s’escauen, en la Ponència de Seguretat.
Santa Coloma de Gramenet, 23 de novembre de 2009Comentaris

àngels ha dit…
Molt bones intervencions. Gràcies, Carles, per donar-les a conèixer! Una abraçada!

Entrades populars d'aquest blog

Las más caras máscaras de Mas, de rebajas

La Solución Final: ¿Verdes o nazis?

Opus, Pujol, Molins López-Rodó, Millet...

Millet 1972: Pujol, Banca y Renta Catalana, BCI...

Kázaros y cátaros: La historia oculta por las tres religiones del libro

Glosario de los dioses latinos: Faba-Mysteriarches

Las cristianas mentiras sobre la rebelión de los moriscos de las Alpujarras

La pasión, muerte y renacimiento de Attis

Glosario de los Dioses Latinos y otros contemporáneos: Abelio-Buzyges

Halloween, no. "Hello Gwyns", sí: El origen celta de la fiesta del "Fin del Verano"