El Colomí Missatger

Opinió política, mitologia i història de les religions

Dessalant aigua de mar amb una pedra, un plàstic i un gibrell


En aquest vídeo s'aprecia com una àvia i el seu nét dessalen aigua de mar.

En un món altament tecnificat les solucions més senzilles gairebé sempre són les millors i moltes vegades també les més oblidades. Una pedra, un gibrell i un plàstic són suficients per emular les grans dessaladores industrials.

Aquest curt va guanyar el primer festival ecològic de microcurts La Luciérnaga Fosa de 2010. Les nostres felicitacions tant el director David Valero per la seva capacitat de síntesi, com a l'àvia Maria i el seu nét per la seva lliçó d'ecologia pràctica.


Archivo